„De psychische gezondheid van studenten is opmerkelijk stabiel.”

3 mei 2018
512x512.gif?fit=512%2C512&ssl=1

Regelmatig verschijnen alarmerende berichten over psychische problemen bij studenten. Er is dan vaak sprake van een toename van psychische of gezondheidsproblemen. Volgens de Tilburgse onderzoekers Peter van der Velden, Marcel Das en Ruud Muffels klopt het niet dat de psychische klachten bij jongeren toenemen. „De psychische gezondheid van studenten is opmerkelijk stabiel”, schrijven zij in een artikel in het NRC.

Dat ook onder studenten ernstige psychische problemen voorkomen, staat niet ter discussie. Maar zijn de huidige studenten er slechter aan toe dan vijf of tien jaar geleden? Hebben ze bijvoorbeeld meer psychische klachten, zijn ze vaker vermoeid, slikken ze meer medicijnen tegen angst en depressie en melden ze vaker dat hun gezondheid slechter is dan een jaar geleden? Wij hebben gegevens van het longitudinale LISS-panel van CentERdata geanalyseerd. Dit panel is gebaseerd op een omvangrijke (7.500 mensen) door het CBS getrokken aselecte steekproef uit de gehele Nederlandse bevolking. Voor onze analyse hebben we drie groepen jongeren uit het panel geselecteerd (tezamen circa 1100 jongeren), namelijk jongeren die eind 2007, 2012 of 2017 19 tot 24 jaar oud zijn, ongeacht of ze op dat moment studeren of niet. Berichtgeving lijkt immers vaak te suggereren dat studenten meer klachten hebben dan niet-studenten in dezelfde leeftijdsgroep.

Zijn de huidige studenten er slechter aan toe dan vijf of tien jaar geleden?

Kortom: de psychische gezondheid van studenten is opmerkelijk stabiel. Het beeld in de media dat problemen toenemen klopt niet. De gesignaleerde psychische en gezondheidsproblemen van studenten verdienen uiteraard serieuze aandacht. Maar laten we ook niet-studenten niet vergeten. De cijfers tonen dat zij in gelijke mate met psychische en gezondheidsproblemen kampen.

Dr. Peter van der Velden is GZ-psycholoog, Marcel Das is hoogleraar Econometrie en Dataverzameling, Ruud Muffels is hoogleraar Labour Market and Social Security; allen verbonden aan NETHLAB van Tilburg University
Bron: NRC

Contact

Telefoonnummer: 072 – 5124883
E-mail: info@promind.nl
LinkedIn: ProMind


Nieuws

Het laatste nieuws
NIEUWS

Copyright by Promind 2024. All rights reserved.

Designed by ASK-Solutions