Het Burn-out Traject van ProMind


Bel me terug
Symptomen

Er zijn verschillende oorzaken van een burn-out. Maar eerst is het handig om te symptomen te herkennen. Zo weet je het verschil tussen een moment van stress en langdurige burn-out


SYMPTOMEN


Werknemers

De aanpak in een burn-out traject is persoonlijk en op maat, geen enkele mens is hetzelfde, dus dit geldt ook voor de behandeling.


Werknemers


Ondernemers

Voor ondernemers is het aangaan van een burn-out traject een grote stap. Lees hier wat de mogelijkheden zijn en hoe u dit kan toepassen in uw organisatie.


Ondernemers


Over ons

Elke organisatie heeft een andere aanpak. De vraag is welke voor u het meest geschikt is. Lees meer over de organisatie achter burnoutbestaatniet.nu.


Over onsOver het Burnout traject van ProMind


De meeste Burn-out trajecten richten zich op werkomstandigheden en de inhoud van de problemen. Er is bijna geen aanpak op persoonlijkheids-niveau. Dat is een van de redenen waarom veel mensen na een paar jaar wéér uitvallen. Waar wij veel moeite mee hebben is dat velen na behandeling maar op 80% van hun oude niveau terugkomen. De behandeling is dan gericht op het beperken van de eigen grenzen en mogelijkheden.

In het Burn-out traject van ProMind leer je je grenzen af te tasten, te onderzoeken en uit te dagen. Bewust te worden van beperkende factoren en deze op te ruimen. We leren je op ontdekkingsreis te gaan met jezelf en je mogelijkheden. Dát is waarom onze trajecten al ruim 25 jaar zo succesvol zijn en praktisch geen latere uitval kennen. De meeste deelnemers ontwikkelen zich na ons traject lekker door en blijven groeien!


Veelgestelde vragen

  • Wat is het verschil tussen burn-out, overspannenheid en stress?
  • Wat is het verschil tussen stress en werkdruk?
  • Hoe herken ik dat een werknemer of werkgever te kampen heeft met een burn-out?
  • Wat is de duur van het Burn-out traject; hoe snel zijn werknemers met een burn-out weer aan het werk?
  • Worden de kosten van het Burn-out traject van ProMind vergoed door de verzekering?
  • Hoe wordt ons bedrijf in het Burn-out traject van ProMind betrokken?
  • Hoe kan ons bedrijf uitval door stress voorkomen?
Wat is het verschil tussen burn-out, overspannenheid en stress?

Stress is nodig om te concentreren en te focussen. Wanneer iemand echter in een constante staat van paraatheid is, kan dat leiden tot een burn-out of overspannenheid. Bij burn-out en overspannenheid is er sprake van stress, maar stress is niet altijd de oorzaak. De oorzaak ligt voor een groot deel in persoonlijkheidskenmerken.

Tussen een burn-out en overspannenheid bestaat een gradueel verschil: doorgaans wordt gesteld dat een overspannenheid milder is dan een burn-out

Wat is het verschil tussen stress en werkdruk?

Werkdruk kan stress-verhogend werken. De ervaren stress hangt echter sterk samen met de persoonlijke perceptie ten aanzien van de werkdruk. Wat voor de een een hoge werkdruk is, kan voor de ander een normale werkdruk zijn.

Werkdruk leidt niet per se tot uitval; de perceptie van werkdruk wel. De oorzaak voor deze verschillen in perceptie is terug te voeren naar duidelijke persoonlijkheidskenmerken.

Hoe herken ik dat een werknemer of werkgever te kampen heeft met een burn-out?

Op het moment dat werknemers minder communiceren, minder meedoen in het proces en zeggen dat altijd alles goed gaat, kan er sprake zijn van een burn-out. De meeste mensen die gaan uitvallen met een burn-out, willen dit niet voor zichzelf erkennen en toegeven aan de buitenwereld.

Wanneer werknemers ’s avonds laat nog bezig zijn met hun werk en bijvoorbeeld e-mails sturen, is dat een signaal voor (HR-)managers dat er iets speelt. De persoonlijkheidskenmerken zijn ook goede indicatoren voor een mogelijke burn-out.

Wat is de duur van het Burn-out traject; hoe snel zijn werknemers met een burn-out weer aan het werk?

Gemiddeld duurt het burn-out traject zes tot acht weken. Na constatering van de burn-out en de intake worden werknemers zo snel mogelijk weer naar hun werk gestuurd, omdat thuiszitten een spoedig herstel afremt. Zij moeten hun routines weer oppakken.

Het traject wordt volledig afgestemd op de specifieke situatie van werknemers, werkgevers, ondernemers en managers.

Worden de kosten van het Burn-out traject van ProMind vergoed door de verzekering?

Het Burn-out traject valt niet onder de zorgverzekering. De reden hiervoor is dat alle werkgerelateerde problematiek en aanpassingsstoornissen niet door zorgverzekeraars worden vergoed.

De overheid heeft burn-out wettelijk erkend als beroepsziekte. Dit is zo ook vastgelegd in de Arbowet. Uw werkgever is daarmee verplicht u te faciliteren bij hulp die u nodig heeft om te herstellen en is verantwoordelijk voor de kosten van deze hulp.

Veel werkgevers en zelfs bedrijfsartsen zijn niet altijd op de hoogte van deze verandering in wetgeving en het feit dat de werkgever de kosten moet vergoeden. Wij ondersteunen u ook op dit vlak! Door hier samen met uw werkgever naar te kijken, helpen wij u met het verkrijgen van deze vergoeding.

Hoe wordt ons bedrijf in het Burn-out traject van ProMind betrokken?

Er wordt één contactpersoon benoemd waarmee contact wordt onderhouden. Dit kan een HR-medewerker, manager of bedrijfsarts zijn. Het is belangrijk om contact te hebben, zodat ProMind zeker weet dat cliënten echt weer aan het werk zijn. Daarnaast wordt de voortgang met de contactpersoon besproken en wordt nagegaan welke onderdelen extra aandacht nodig hebben. De privacy van de werknemer wordt hierbij uiteraard niet uit het oog verloren.

Hoe kan ons bedrijf uitval door stress voorkomen?

Via de trainings- en coachingstrajecten van ProMind. De ontwikkeling van een Dreamteam draagt er bijvoorbeeld aan bij dat werknemers beter op elkaar letten, beter met elkaar omgaan en indicatoren snellen herkennen, zodat uitval wordt voorkomen. Het grote probleem bij uitval is dat werknemers zich op een gegeven moment mentaal isoleren. ProMind helpt bedrijven bij het creëren van een veilige werkomgeving, zodat werknemers elkaar vertrouwen en tijdig communiceren over stressgerelateerde zaken.

Contact

Telefoonnummer: 072 – 5124883
E-mail: info@promind.nl
LinkedIn: ProMind


Nieuws

Het laatste nieuws
NIEUWS

Copyright by Promind 2024. All rights reserved.

Designed by ASK-Solutions